Myslivost

27.05.2009 16:52

V časopise Myslivost č. 5/2009 vyšel článek redaktorky Mgr. Jonákové o výstavě TREFA DO ČERNÉHO. Dočtete se zde zajímavosti o mé tvorbě a tvorbě Miroslava Špetla. Najdete zde spustu fotografií nejenom malovaných terčů.